Disclaimer voor Merkala

Deze disclaimer beschrijft de algemene richtlijnen, openbaarmakingen en voorwaarden van uw gebruik op de website: www.merkala.nl en alle gerelateerde (online) producten en services van Merkala. Deze disclaimer is een juridisch bindende overeenkomst tussen u, de onlinegebruiker, en Merkala. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, erkent u dat u de voorwaarden van deze disclaimer hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. U erkent dat deze disclaimer een contract is tussen u en Merkala, ook al is het elektronisch en niet fysiek door u ondertekend.

Vertegenwoordiging

Alle standpunten of meningen die op de website worden weergegeven, zijn persoonlijk en behoren uitsluitend toe aan Merkala en vertegenwoordigen niet die van mensen, instellingen of organisaties waarmee Merkala al dan niet in professionele of persoonlijke rol is geassocieerd, tenzij expliciet vermeld. Meningen of uitspraken zijn niet bedoeld om religie, etnische groep, club, organisatie, bedrijven of een individu te beledigen.

Inhoud en berichten

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder schriftelijke toestemming van Merkala is het niet toegestaan tekst, foto- of videomaterialen op merkala.nl her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Merkala. Bij het plegen van plagiaat door de onlinegebruiker kan Merkala juridische stappen ondernemen om een compensatie teweeg te brengen.

Vergoeding en sponsoring

Merkala heeft géén inhoud op de website vrijgegeven waar een andere partij commissie of een andere vorm van beloning voor ontvangt.

Vrijwaring en garanties

Hoewel we er alles aan doen om te zorgen dat de informatie op de website correct is, is Merkala niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten die verkregen zijn door het gebruik van deze informatie. Alle informatie op Merkala.nl wordt gepubliceerd zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Merkala is in geen geval aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige beslissing of actie die is genomen op basis van de informatie op de Merkala.nl, of voor enige gevolg-, speciale of soortgelijke schade, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld om enige vorm van professioneel advies te geven. Bij behoefte aan dergelijk advies raden wij u aan om een professional te raadplegen.

Wijzigingen aan disclaimer & voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze disclaimer of de voorwaarden met betrekking tot de website en services op elk moment te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Een bijgewerkte versie van deze disclaimer wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de herziene disclaimer, tenzij anders aangegeven. Als u de website en services blijft gebruiken na de ingangsdatum van de herziene disclaimer, betekent dit dat u instemt met die wijzigingen.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze disclaimer, raden we u aan contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens:
info@merkala.nl